Z radością informujemy, że Gmina Wieluń pozyskała kolejne środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem zrealizowane zostaną następujące zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice - dofinansowanie: 8 000 000 złotych oraz Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu - dofinansowanie: 2 000 000 złotych. Zadanie obejmuje remont istniejącej płyty boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z budową systemu nawodnienia. W ramach inwestycji planowany jest remont bieżni o nawierzchni szutrowej na bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, budowę odwodnienia, oświetlenia kompleksu sportowego oraz budowę skoczni do skoku w dal.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny