Trwa budowa rowerowego miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. królowej Jadwigi. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń”.

Miasteczko będzie stanowić kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki przepisowej jazdy na rowerze.

Roboty obejmują utwardzenie terenu – podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej, remont istniejących ciągów pieszych, wykonanie nowych trawników (w tym rekultywacja), uporządkowanie terenu.

Teren miasteczka wyposażony będzie w ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, znaki drogowe pionowe, światła przenośne, imitację przejazdu kolejowego, automatyczny bezprzewodowy system sterowania sygnalizacją oraz tablicę edukacyjną.

Koszt zadania to 390 009,14 złotych, z czego 85 procent pokryje pozyskane przez gmine Wielun dofiansowanie ze środków zewnętrznych. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na połowę listopada bieżącego roku.

 

  • IMG-20231018-WA0006
  • IMG-20231018-WA0007
  • IMG-20231018-WA0008
  • IMG-20231018-WA0009
  • IMG-20231018-WA0011
  • IMG-20231018-WA0012
  • IMG-20231018-WA0015
  • IMG-20231018-WA0019

Zdjęcia: R. Sobieraj/Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny