Przypominamy, że na wieluńskim cmentarzu komunalnym od kilku lat stoi regał, w którym można zostawić używane znicze do ponownego wykorzystania po zakupie wkładów.

Rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć ilość generowanych odpadów i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Zachęcamy mieszkańców i odwiedzających do korzystania.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny