Pomysł budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Wieluń, powstały w latach 70 – tych, nabiera konkretnych kształtów dzięki dokumentacji projektowej, w czym swój udział ma Gmina Wieluń poprzez konkretne wsparcie finansowe, uwagi wniesione przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz zaangażowanie w konsultacje społeczne. 

 

Połączenie kolejowe ze stolicą województwa dzięki 8 parom pociągów z Wielunia do Łodzi w ciągu doby. Pierwotnie linia zakładała możliwość poruszania się pociągów z prędkością 120 km/h, obecny projekt zakłada wybudowanie linii kolejowej dostosowanej do poruszania się z prędkością 160 km/h, co pozwoli na dotarcie do Łodzi w 1,5 godziny w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Dodatkowo inne projektowane linie uzupełniające na terenie województwa łódzkiego pozwolą na  połączenia z Piotrkowem Trybunalskim i Warszawą. Realizacja przedsięwzięcia sprawi że położony dotychczas przy drugorzędnej linii kolejowej Wieluń stanie się małym węzłem kolejowym. W obecnie procedowanym wariancje na terenie gminy mogą powstać trzy nowe przystanki kolejowe Wieluń-Berlinek we wschodniej części miasta, Ruda w okolicach przejazdu kolejowego przy ulicy Św. Wojciecha oraz Olewin/Wierzchlas przy drodze powiatowej łączącej Olewin z Wierzchlasem.

Przypominamy, że do 26 stycznia 2024 roku  istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją w wersji elektronicznej https://um.wielun.pl/aktualnosci/3645-budowa-linii-laczacej-linie-kolejowa-nr-131-chorzew-siemkowice-z-linia-kolejowa-nr-181-wielun.html oraz w wersji tradycyjnej tożsamej z udostępnioną na stronie, we wskazanych lokalizacjach:

a) Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu – pl Kazimierza Wielkiego 1, Wieluń

b) Sołtys Rudy – Ryszard Radziwołek (po uprzednim ustaleniu z sołtysem) 

c) Sołtys Olewinia – Grażyna Kotas (po uprzednim ustaleniu z sołtysem)

d) Sołtys Sieńca – Bogumiła Gmyrek (po uprzednim ustaleniu z sołtysem)

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny