Od kilku tygodni trwa budowa systemu Red Light na skrzyżowaniu drogi krajowej 43 (Krakowskiego Przedmieścia/Piłsudskiego) z drogą wojewódzką 486 (18 Stycznia), której inwestorem jest Generalny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). 

Wyjaśniamy, że Burmistrz Wielunia nie jest zarządcą skrzyżowania (art. 25 UDP)  ani też organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych.  Za instalację urządzeń systemu Red Light odpowiada Generalny Inspektorat Transportu Drogowego i to z inicjatywy GITD został on zamontowany. Aktualnie działa on na 41 skrzyżowaniach w całej Polsce.

System monitorowania wykroczeń na skrzyżowaniu ruszy niebawem. Wpływy z nałożonych mandatów zasilą budżet państwa, a nie samorządu (gminy). Podkreślamy, że Gmina Wieluń nie czerpie żadnych korzyści finansowych z wprowadzenia tego rozwiązania. 

Pozostałe urządzenia (sygnalizatory) są w zarządzie i utrzymaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz Wielunia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców zwrócił się do zarządcy z prośbą o rozważenie montażu tzw. sekundników na wszystkich wieluńskich skrzyżowaniach z sygnalizacją.

Prosimy o stosowanie się do przepisów i zachowanie ostrożności na wszystkich skrzyżowaniach, nie tylko tych wyposażonych w sygnalizację i systemy nadzoru.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny