Kolejny krok na drodze do realizacji zadania" „Budowa kompleksu boisk sportowych w Rudzie” wykonany. Umowa pomiędzy gminą Wieluń a firmą KAFERO Sp. z o.o. z Warszawy podpisana!

 

Zakres zamówienia obejmuje:

- przebudowę boiska piłkarskiego,

- montaż siatki przeciw kretom oraz nawierzchni z trawy naturalnej,

- montaż ogrodzenia i piłkochwytów,

- montaż systemu podlewania płyty boiska,

- wyposażenie w sprzęt sportowy – bramki, ławki dla zawodników rezerwowych z zadaszeniem,

- odwodnienie boiska, przebudowę skarp,

- montaż szlabanu,

- przebudowę siedziska dla widzów.

Ponadto zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne, na którym znajdą się:

- boisko do piłki ręcznej, 

- dwa boiska do siatkówki, 

- dwa boiska do koszykówki,

- kort do tenisa ziemnego.

Wykonane zostanie również boisko do piłki plażowej, budynek gospodarczy, oświetlenie boisk i remont budynku zaplecza.

Wartość inwestycji: 1.935.000,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

  • Zdjcie_WhatsApp_2024-04-30_o_135135_6e008f4d
  • Zdjcie_WhatsApp_2024-04-30_o_135135_fd201ec1
  • Zdjcie_WhatsApp_2024-04-30_o_135136_0d2d51c2

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny