W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, jakoby jednemu z lokalnych przedsiębiorców została wypowiedziana umowa najmu gruntu z przeznaczeniem na lokalizację reklamy w związku z użyczeniem w czasie kampanii wyborczej miejsca na reklamę kandydatce na burmistrza Wielunia, informujemy co następuje:

Umowa najmu przedmiotowej nieruchomości nie została wypowiedziana. Umowa została zawarta na czas określony i wygasa z dniem 1 listopada 2024 r. Decyzją władz miasta w tym miejscu zostanie umieszczona tablica reklamowa, na której będą zamieszczane informacje dotyczące bieżących wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez Urząd Miejski w Wieluniu oraz jego jednostki. Związane jest to z często pojawiającym się zarzutem (również ze strony radnych miejskich), że mieszkańcy gminy Wieluń nie są w wystarczający sposób informowani o wydarzeniach mających miejsce w Wieluniu. Dlatego miejsce przy rondzie Praw Kobiet zostało wytypowane jako lokalizacja do umieszczenia reklamy zewnętrznej Urzędu Miejskiego jako relatywnie tania możliwość dotarcia z informacją do mieszkańców, ale również osób przejeżdżających przez Wieluń.

Jednocześnie z przykrością odnotowaliśmy fakt, że te nieprawdziwe informacje są powielane i przekazywane m.in. przez jednego z radnych miejskich. Przypominamy, że radni powinni zwrócić szczególną uwagę na prawdziwość informacji, które publicznie przekazują. Tym bardziej, że dysponują instrumentami, które pozwalają im na weryfikowanie danych, w postaci np. interpelacji czy zapytań radnych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny