Gmina Wieluń realizuje Gminny Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr CI/1223/24 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 lutego 2024 r.

 

Program wpisuje się w obszary wskazane w programie ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Gmina realizuje Moduł II tego programu.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

Adresatami Programu są Seniorzy z Gminy Wieluń w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Seniorzy zostaną wyposażeni w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, która będzie połączona z całodobowym Centrum Teleopieki. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika socjalnego lub wezwać służby ratunkowe.

Wsparcie dla Seniora nie jest uzależnione od jego dochodu, Senior nie ponosi żadnej odpłatności za korzystanie z "opaski bezpieczeństwa".

Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu do 31 grudnia 2024 r.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny