Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podpisał umowę na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami. Już niebawem mieszkańcy ulicy Jagiełły nie będą musieli samodzielnie troszczyć się o wywóz nieczystości, co znacząco poprawi komfort życia codziennego. Ponadto przyłączenie do sieci kanalizacyjnej zapewni ochronę środowiska naturalnego. 

Koszt inwestycji - 433 320,27 zł. Wykonawca - Firma Instalacji Sanitarnej "POLAN" Krzysztof Polak z Praszki.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny