Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podpisał umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117221E Olewin-Parcela etap I.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi. 

Przebudowa drogi z pewnością wpłynie na komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców Olewina.

Koszt inwestycji to 2 395 036,15 złotych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LARIX" z Lublińca.

  • Zdjcie_WhatsApp_2024-05-20_o_145602_b9e76c09
  • Zdjcie_WhatsApp_2024-05-20_o_145603_4a61b476

Zdjęcia:  Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny