Uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckiech w poszczególnych sołectwach.

 

Bieniądzice.pdf

Borowiec.pdf

Dąbrowa.pdf

Gaszyn.pdf

Jodłowiec.pdf

Kadłub.pdf

Kurów.pdf

Małyszyn.pdf

Masłowice.pdf

Niedzielsko.pdf

Nowy Świat.pdf

Olewin.pdf

Ruda.pdf

Rychłowice.pdf

Sieniec.pdf

Srebrnica - Piaski.pdf

Starzenice.pdf

Turów.pdf

Urbanice.pdf

Widoradz.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny