W ubiegłym tygodniu Miejska Rada Seniorów zakończyła pracę w kadencji 2019 - 2024. 

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wieluniu Justyną Godszling - Graczyk wręczyli członkom Miejskiej Rady Seniorów podziękowania za zaangażowanie w aktywizację seniorów z gminy oraz za współpracę w mijającej kadencji.

Radni Miejskiej Rady Seniorów:

Cecylia Talik

Czesław Chudy Zastępca Przewodnczącej Miejskiej Rady Seniorów

Jerzy Hudzik

Grażyna Jaskuła

Zenon Nowak

Janina Oleszkiewicz

Tadeusz Pobudejski

Bożena Rabikowska

Zdzisław Bednarek

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny