Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podpisał umowę na realizację zadania p.n. „Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym w Gminie Wieluń – etap I” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą jest firma SP-INSTAL Spółka z o.o. ze Zgierza. Wartość zadania: 503.349,21 zł.

Zakres zadania obejmuje: 

- wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-projektowej,

- wymianę (demontaż i montaż) istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia  - 450 szt.;

- wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe - 150 szt.;

- wymiana wysięgników wraz z osprzętem mocującym - 150 szt.;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz utylizacja zdemontowanych źródeł światła oraz pozostałych materiałów (kable, zaciski, zabezpieczenia).

Gmina Wieluń otrzymała dotację i pożyczkę na ww. zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego".

  • 445533364_470640465491394_7825114479563070008_n
  • 445558122_470640428824731_1626511636708773163_n
  • 445693431_470640442158063_8303592648865576944_n

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny