Gmina Wieluń w 2016 roku pozyskała środki zewnętrzne z wielu różnych źródeł .

Jednostki organizacyjne Gminy Wieluń, które pozyskały fundusze zewnętrzne :

Szkoły Podstawowe – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Masłowicach, Szkoła Podstawowa w Gaszynie, Szkoła Podstawowa w Sieńcu, Szkoła Podstawowa w Kurowie, Szkoła Podstawowa w Rudzie,

Przedszkola Publiczne - Przedszkole nr 2 w Wieluniu, Przedszkole nr 4 w Wieluniu,

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu,

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu.

Urząd Miejski w Wieluniu.

Fundusze Zewnętrzne 2016

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny