Gmina Wieluń wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje poniższe projekty:

 

1.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację projektu pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda Gmina Wieluń’’. Gmina Wieluń otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda Gmina Wieluń’’.

Całkowita wartość zadania – 5 183 361,94 zł.

Wartość pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie przedmiotowego projektu – 3 982 000,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną: grawitacyjną Dn315 L=202mb; Dn200 L=9362mb; Dn160 L=4131mb; ciśnieniową Dn63 l=218mb; Dn110 L=721mb; Dn90 L=2713mb, studnie rewizyjne w ilości 410 szt., przepompownie ścieków 6 szt.

„Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie www.zainwestujwekologie.pl ”

 

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację projektu pod nazwą ,,Linia segregacji odpadów i kompostowania – budowa”.

 Gmina Wieluń otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt „Linia segregacji odpadów i kompostownia – budowa”.

 Całkowita wartość zadania – 4 269 878,00 zł.

Wartość pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie przedmiotowego projektu – 2 418 820,41 zł.

Realizowana inwestycja przewiduje wybudowanie sortowni odpadów i kompostowni wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą.

„Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie www.zainwestujwekologie.pl ”.

 

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację projektu pod nazwą ,,Budowa przewodu sanitarnego tłocznego – Wieluń od ul. Kolejowej do ul. Błońskiej”.

Gmina Wieluń otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt ,,Budowa przewodu sanitarnego tłocznego – Wieluń od ul. Kolejowej do ul. Błońskiej”.

Całkowita wartość zadania – 973 933,88 zł.

Wartość pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie przedmiotowego projektu – 876 540,00 zł.

W ramach zadania wykonano kanał sanitarny grawitacyjny Dn315 L=734,97mb wraz z odejściami bocznymi o L=34,31m; kanał sanitarny tłoczny Dn140 L=1830mb.

„Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie www.zainwestujwekologie.pl ”.

 

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację projektu pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części Gminy Bieniądzice’’.

Gmina Wieluń otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części Gminy Bieniądzice”.

Całkowita wartość zadania – 1 454 878,50 zł

Wartość pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie przedmiotowego projektu – 501 450,00 zł.

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną wraz z odejściami bocznymi Dn200 L=2456,75mb, Dn160 L=632,3mb; Dn90 L=1225,65mb, Dn63 L=130mb, przepompownie ścieków w ilości 6 szt.

„Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie www.zainwestujwekologie.pl ”.

 

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację projektu pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części Gminy Urbanice’’.

Gmina Wieluń otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części Gminy Urbanice’’.

Całkowita wartość zadania - 1 092 714,18 zł.

Wartość pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie przedmiotowego projektu – 488 336,00 zł.

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną Dn200 L=2013,6mb, Dn160 L=468mb; kanalizację ciśnieniową Dn110 L=109,15mb, Dn140 L=1490,6mb, przepompownię ścieków.

„Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie www.zainwestujwekologie.pl ”.

 

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i w m. Wieluń gmina Wieluń”.

Gmina Wieluń otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i w m. Wieluń gmina Wieluń”.

Wartość całkowita zadania - 521 753,05 zł.

Wartość pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie przedmiotowego projektu – 208 488,00 zł.

Realizowana jest inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 2096,06mb.

„Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie www.zainwestujwekologie.pl ”

 

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował projekt pod nazwą „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Wieluń”.

Gmina Wieluń otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Wieluń”, celowa na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć poniesionych przez mieszkańców miasta Wieluń przy wymianie starych źródeł ciepła na źródła ciepła nowej generacji, mających na celu ograniczenie emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta.

Kwota dotacji – 952 007,00 zł.

8. Gmina Wieluń podpisała z WFOŚiGW w Łodzi umowę pożyczki na dofinansowanie do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin”

w kwocie 2 170 000,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: budowa kanalizacji grawitacyjnej 4927,5m, tłocznej 1401,10 m.

9. Gmina Wieluń podpisała z WFOŚiGW w Łodzi umowę pożyczki na dofinansowanie do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice”

w kwocie 772 632,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: budowa kanalizacji grawitacyjnej 2040,10m, tłocznej 1434,10 m.

„Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie www.zainwestujwekologie.pl ”

 

Umorzenia pożyczki

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył pożyczkę na zadanie „Budowa przewodu sanitarnego tłocznego – Wieluń od ul. Kolejowej do ul. Błońskiej” w kwocie 350 616,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Torowa”.

2. Gmina Wieluń podpisała z WFOŚiGW w Łodzi umowę na umorzenie pożyczki otrzymanej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Urbanice” na realizację zadania „Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn ul. Harcerska” w kwocie 191 427,71 zł.

 

REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY WIELUŃ - EDYCJA II

Gmina Wieluń otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wieluń – edycja II” na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć poniesionych przez mieszkańców gminy Wieluń przy wymianie starego źródła ciepła na źródła ciepła nowej generacji mających na celu ograniczenia emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie gminy.
Kwota otrzymanej dotacji : 1 147 831,00 zł
Liczba uczestników projektu: 135 mieszkańców.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny