Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 1 776 790,41 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Całkowita wartość projektu planowana do poniesienia wynosi 2 571 120,25 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych na terenie Ziemi Wieluńskiej oraz województwa łódzkiego poprzez remont zespołu dworsko-parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

 

ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST REMONT ZABYTKOWEGO DREWNIANEGO DWORU MIESZCZĄCEGO MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE ODDZIAŁ MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU, ROZBUDOWA I REMONT DOMU NAD STAWEM I PRZEKSZTAŁCENIE JEGO UKŁADU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO ORAZ REMONT KANTORKA ZLOKALIZOWANEGO W PRZESTRZENI DWORSKIEJ. KONIECZNA REALIZACJA PRAC REMONTOWYCH DWORU POZWOLI OCHRONIĆ CENNE DZIEDZICTWO KULTUROWE – JEDEN Z KILKUNASTU ZACHOWANYCH TEGO TYPU OBIEKTÓW W POLSCE - JAKIM JEST BUDYNEK MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE I PROWADZONĄ W NIM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LOKALNYM I OGÓLNOKRAJOWYM.
REMONT WSKAZANYCH BUDYNKÓW I PRZEZNACZENIE ICH DLA NOWYCH FUNKCJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MUZEUM – WARSZTATY GASTRONOMICZNE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH PROMUJĄCE DWORSKIE I LOKALNE TRADYCJE KULINARNE – TO NIEWĄTPLIWIE KOLEJNY KROK W PROCESIE JAKIM JEST CIĄGŁY ROZWÓJ I ODZYSKIWANIE TERENU ORAZ BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZAŁOŻENIA DWORSKO-PARKOWEGO Z XVIII W. W RAMACH PLANOWANYCH PRAC PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH POWSTANĄ RÓWNIEŻ POMIESZCZENIA (W TYM HIGIENICZNO-SANITARNE) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. OBECNIE OSOBY TE NIE MOJA MOŻLIWOŚCI W PEŁNI UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU KULTURALNYM MUZEUM. OGRANICZENIA WYNIKAJĄ GŁOWNIE Z BRAKU TOALET I ODPOWIEDNICH PODJAZDÓW. DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU OFERTA MUZEUM POWIĘKSZY SIĘ O DWA NOWE PRODUKTY. W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO PONIESIENIE WYDATKÓW NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z MONITORINGIEM OBIEKTU, REMONTEM ZABYTKOWEGO DWORU DREWNIANEGO MIESZCZĄCEGO MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH - ROBOTY BUDOWLANE - DACH, ELEWACJA, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, SIEŃ, COKÓŁ, PIWNICE, PRACE W KANTORKU I DOMU NAD STAWEM, W TYM TZW. BIAŁY MONTAŻ, CZYLI WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA SANITARNE I URZĄDZENIA KUCHENNE.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny