W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu punkt dydaktyczny.
Całkowity koszt projektu wyniósł 60 150,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi - 50 000,00 zł.
Głównym celem projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu” było stworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki i jej optymalne wykorzystanie na potrzeby funkcji dydaktycznych w edukacji.


Zadbana strefa przyrodnicza stanie się zapleczem do przeprowadzania zajęć w bezpośrednim kontakcie z naturą, zainspiruje uczniów do poznawania środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jego bioróżnorodności. Punkt dydaktyczny umożliwi realizację wybranych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, przyrody, biologii, geografii, matematyki, języka polskiego, plastyki, muzyki, techniki. Ich celem będzie zainteresowanie światem przyrody, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków, kształtowanie postaw ekologicznych, wyzwolenie aktywności badawczej, rozbudzenie kreatywności i wyobraźni.
Efekty rzeczowe zadania:

1. Elementy wyposażenia punktu dydaktycznego
- instalacje dydaktyczne: ”Zegar fenologiczny”, „Zegar ptasiego śpiewu”, „Drzewa”; „Ptaki”, „Rośliny chronione”, „Kierunki świata”, Świat pszczół”, „lekcja dendrologii”, „Kostka interaktywna”;
- tablica dydaktyczna ”Owady pożyteczne i szkodniki”;
- tabliczki do oznaczania roślin z kodem QR;
- ul dydaktyczny;
- zegar słoneczny;
- stacja meteorologiczna  z wyposażeniem;
 - budki i karmniki dla ptaków;
- altana;
- gazony drewniane;
- zewnętrzny kosz do segregacji odpadów;
- system nawadniający;
- kosze na odpady;
- sprzęt ogrodniczy.

2. Zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny, trawy, nasiona warzyw i ziół i dokonanie nasadzeń (przygotowanie gruntu pod nasadzenia (ziemia, torf, kora, agrotkanina).3.    Pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego (lupy, lornetki, atlasy i przewodniki roślin, kwasomierz glebowy, miernik pH, papierki wskaźnikowe, zestaw doświadczalny „Gleba – wpływ człowieka”, interaktywny zestaw demonstracyjny „Segregujemy odpady”).

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny