W ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono punkt dydaktyczny SMAKI NATURY przy  Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie. Zadanie zrealizowanego na podstawie umowy z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 55 599,40 zł,  wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi  49 999, 40 złotych.  

Opis zakresu projektu, cele i korzyści z realizacji projektu:   

Głównym celem zadania jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

  • 200734160_538081180889376_1765127581839850720_n
  • 200816463_512037286573501_5167447118012414905_n
  • 201360752_262714265631089_7628788893215343164_n

Zdjęcia: SP Gaszyn

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny