Gmina Wieluń podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”.
Przyznana kwota dotacji: 3 406 838,00 zł
Przyznana kwota pożyczki: 3 406 838, 00zł
Całkowity koszt zadania: 6 813 676,00 zł.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny