Sołectwo Jodłowiec z nowym ogrodzeniem placu budynku Koła Gospodyń Wiejskich oraz boiska.

Zakup i montaż zrealizowano z programu "Sołectwo na plus. Ogrodzenie placu budynku Koła Gospodyń Wiejskich oraz boiska we Wsi Jodłowiec. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego."

Wartość dofinansowania: 10 000 złotych

  • Jodowiec_1
  • Jodowiec_2
  • Jodowiec_3
  • Jodowiec_4
  • Jodowiec_5
  • tablice_soectwo_2021_2207_solectwo_finan_1

Zdjęcia: Sołectwo Jodłowiec

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny