Gmina Wieluń podpisała umowę o dofinansowanie nr 429/OW/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy Sieniec – poprawa życia mieszkańców”


Całkowita wartość zadania netto – 4 507 957,44 zł
Wartość pożyczki  – 1 208 204,00 zł
Wartość dotacji - 517 800,00 zł

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny