W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w sołectwie Dąbrowa zorganizowany został turniej szachowy, który przyciągnął mieszkańców nie tylko gminy Wieluń, ale także różnych części Polski. W turnieju wzięło udział blisko 50 uczestników.

Wartość dofinansowania: 12.000,00 zł.

  • Dbrowa_1
  • Dbrowa_2
  • Dbrowa_3
  • Dbrowa_4
  • Dbrowa_5
  • tablice_soeckie_soectwo_na_plus_2022_0403_2

Zdjęcia: Sołectwo Dąbrowa

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny