Pierwsza wzmianka o wsi wspomina sołtysa Jana (1323 r.). W 1387 r. właściciel Turowa Jan, syn sędziego wieluńskiego Izajasza sprzedał swoją część wsi mieszczanom wieluńskim, w 1446 r. Jakusz z Głupczyc sprzedał rajcom wieluńskim dobra turowskie i kurowskie należące do jego bratanicy Stachny. W 1499 wymieniany jest Mikołaj Kot z Turowa. W 1519 r. ogłoszono zakaz korzystania z lasów w Kurowie i Turowie. Miasto Wieluń uzyskało w 1549 r. dla Turowa i Kurowa przywilej na przeniesienie wsi z prawa polskiego prawo niemieckie. W 1552 r. wieś posiadała 13 kmieci z karczmą 6,75 łana, do tego sołtys i karczmarz mieli po 1,75 łana. W 1520 r. wieś należała do parafii Chotów.
Turów wraz z Kurowem zostały zastawione Psarkim na 70 lat (do 1793 r.), później, w 1806 r. wydzierżawiono je Volgemuttowi, a następnie Stokowskiemu. W 1892 r. liczyła 95 domy (w tym 8 w Zwiechach) i 591 mieszkańców (w tym Zwiechy). Sama osada Zwiechy znana jest od 1. poł. XIX w., w 1827 r. liczyła 5 domów i 25 mieszkańców.
W l. 30-tych XX w. funkcjonował tu wiatrak. Wieś została poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r.

W Zwiechach odkryto cmentarzysko z późnego okresu halsztackiego.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny