Znaleziska archeologiczne (cmentarzysko oraz skarb monet z l. 1102-1170) świadczą, że wieś istniała już w XII w. W 1294 r. wymieniony jest rycerz Adam zw. Skarga "de Orbanich". W źródłach pisanych wymieniani są późniejsi właściciele Urbanic - Piotr, Mikołaj i Bartosz (1459), Piotr Urbański (1496), Klemens, Paweł i Albert (1499). W 1520 r. wymienia się trzy folwarki, wieś należała wówczas do parafii Ruda. W 1552 r. jako właściciele wymienia się sześciu członków rodziny Urbańskich. W rękach tej rodziny wieś pozostawała w latach późniejszych (należała m.in. do kasztelana wieluńskiego Wojciecha Urbańskiego, zm. 1692).
W 1827 r. liczyła 13 domów i 96 mieszkańców.
Właścicielem tutejszego majątku o powierzchni 91 ha (1934 r.) był w okresie międzywojennym Józef Czerwiński.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny