Idea programu Zdrowe Miasta

„Zdrowe Miasta" to program Światowej Organizacji Zdrowia. Jego celem jest poprawa warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. Opiera się na holistycznej koncepcji zdrowia zakładającej, że „zdrowie to nie tylko brak choroby i niepełnosprawności, ale stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu".

Od 6 lutego 2004 roku Gmina Wieluń jest jednym z 40 miast należących do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (strona internetowa Stowarzyszenia: www.szmp.pl), będącego jedną z 24 narodowych sieci w Europie posiadających certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia (Uchwała nr IX/66/03 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 maja 2003 r.)

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – członkowie w 2012 r.


Cele Stowarzyszenia:

  1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach
  2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin
  3. Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach
  4. Aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia
  5. Rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast w kraju i na świecie

„Zdrowe Miasto" to miasto, które traktuje sprawy zdrowia jako priorytet, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. Oparty jest na współpracy i współdziałaniu wielu partnerów, takich jak: inne wydziały i jednostki organizacyjne urzędu, placówki służby zdrowia, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe.

ZDROWE MIASTO to nie honorowy tytuł przyznawany przez Światową Organizację Zdrowia - to cel, który możemy razem osiągnąć!

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny