Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 1544, obręb Sieniec, gmina Wieluń” został zgromadzony cały materiał dowodowy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 1374, 1375, obręb Sieniec, gmina Wieluń” został zgromadzony cały materiał dowodowy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 1392, 1393, obręb Sieniec, gmina Wieluń” został zgromadzony cały materiał dowodowy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora SBW INVEST Sp. z o.o. siedzibą w Książenicach ul. Wiejska 1a, 63-520 Grabów nad Prosną o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz myjni samoobsługowej wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 989/2, 989/3, 989/4, 989/5, 989/6, 989/7, obręb 4 Dąbrowa, obszar wiejski gminy Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie".

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny