Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

 BURMISTRZ WIELUNIA

 informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 1. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Reformackiej, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/2 o powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
 2. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Reformackiej, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/2 o powierzchni 10 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
 3. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Traugutta, obręb 3, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 179/13 o powierzchni 146 m2 z przeznaczeniem na ogród przydomowy;
 4. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Pl. Legionów, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 55/2 o powierzchni 2 m2 z przeznaczeniem na ustawienie reklamy;
 5. część nieruchomości położonej w Rudzie przy ul. Kasztelańskiej, obręb 15, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 417 o powierzchni 60 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
 6. nieruchomości położonej w Kurowie, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14 o powierzchni 0,7200 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
 7. nieruchomości położonej w Kurowie, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16 o powierzchni 0,7800 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
 8. nieruchomości położonej w Kurowie, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 68 o powierzchni 1,7200 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
 9. nieruchomości położonej w Kurowie, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 104 o powierzchni 0,3800 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
 10. nieruchomości położonej w Kurowie, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106 o powierzchni 0,4700 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
 11. nieruchomości położonej w Kurowie, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 281 o powierzchni 0,9100 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                       (-) Paweł Okrasa

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny