Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

BURMISTRZ WIELUNIA

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

  1. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Reformackiej, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/2 o powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
  2. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Warszawskiej, obręb 5, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 135/5 o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
  3. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Paderewskiego, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 462/4 o powierzchni 120 m2 z przeznaczeniem na ogród przydomowy;
  4. nieruchomości położonej w Turowie, obręb 20, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
    nr 307 o powierzchni 0,6500 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                      (-) Paweł Okrasa

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny