Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców to dla gminy Wieluń priorytet, dlatego też na czterech przejściach dla pieszych zamontowane zostały nowoczesne urządzenia zwiększające widoczność pieszych na pasach.

Informujemy, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 15.00 - 16.00.

W związku z czasowym odsunięciem od kierowania pracą Żłobka Miejskiego w Wieluniu dyrektor Anety Jaskuły informuję, że w zastępstwie Żłobkiem Miejskim w Wieluniu kierować będzie Pani Bożena Żurek - była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu.

Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia 

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk w dniu wczorajszym odebrała z rąk m. in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza promesę o wartości 100 000 złotych dla gminy Wieluń w ramach programu "Cyfrowa gmina".

W rankingu „Gmina dobra do życia - Wskaźnik jakości życia w gminach w 2021 roku", w kategorii gmin z siedzibą powiatu ziemskiego, gmina Wieluń zajmuje drugie miejsce w województwie łódzkim, za Bełchatowem, ale przed m.in. Sieradzem, Wieruszowem czy Zduńską Wolą.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny