W rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. Wieluńskie uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w 102. rocznicę "Cudu nad Wisłą" rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele św. Józefa w Wieluniu.

1 sierpnia o godzinie 17.00 w Wieluniu zawyły syreny alarmowe upamiętniające godzinę W, rozpoczynając tym samym obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wakacyjny czas z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wieluniu oraz jej filiami mija intensywnie i ciekawie.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.).
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Skarbnik Miasta Anna Podgórniak podpisali umowę na dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wieluń.

 Dofinansowanie na kwotę 109.900 zł jest przeznaczone na II etap budowy drogi Małyszyn-Urbanice.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny