Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo – gaśniczy i samochód operacyjny.

W dniu 4 stycznia 2022  r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Tradycyjnie 22 stycznia w Wieluniu uczczono 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W Lasku Miejskim przy pomniku upamiętniającym powstańców styczniowych przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, harcerze, członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej” oraz Grupy Rekonstrukcyjnej „Gloria Victis”, ubrani w stroje z epoki wraz z pracownikami Muzeum Ziemi Wieluńskiej oddali hołd poległym składając kwiaty i zapalając znicze.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny