Wychowankom wieluńskich przedszkoli nuda jest niestraszna. Dzięki aktywnościom podejmowanym przez maluchy oraz zapraszanym do przedszkoli gościom edukacja przedszkolna mija zarówno na nauce, jak i na zabawie.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Gmina Wieluń po raz kolejny została pominięta przy podziale środków rządowych, tym razem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy jedynym miastem w województwie łódzkim, które nie otrzymało dotacji z dotychczas ogłoszonych przez Rząd konkursów! W związku z tym, że program nosi nazwę Inwestycji Strategicznych, złożyliśmy dwa wnioski na inwestycje strategiczne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców. Strategiczne, to takie inwestycje, które oddziałują i dotyczą dużej grupy mieszkańców. W związku z powyższym wnioskowaliśmy o:

„W służbie człowiekowi” to nowy cykl spotkań przedstawicielami różnych zawodów służących ludziom organizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieluniu.

Równo 10 lat temu do istnienia powołane zostały: Koło teatralne „Wpół do czwartej” oraz Zespół Śpiewaczy Czeremcha, działające prężnie przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu. Jublileusz 10 - lecia stał się okazją do spotkań, gratulacji i wspomnień.

Inwestycja „Przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego” weszła w kolejną fazę - trwa budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Chopina i Reformacką.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny