Pierwsza Gala Wieluńskich Talentów za nami. Wydarzenie zorganizowane przez Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę ma na celu promowanie uzdolnionej młodzieży wieluńskich szkół podstawowych i klubów sportowych.

W miniony piątek Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odebrał nagrodę Orły przyznawaną przez tygodnik Wprost w kategorii Samorządowiec Regionu. Orły przyznawane są od 2016 rokuw uznaniu za wyjątkową działalność w dziedzinie przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu.

W ubiegły piątek w Masłowicach rozpoczął się nowy, autorski projekt „Kulturalne przejażdżki” – wspólne przedsięwzięcie Gminy Wieluń oraz jej jednostek kultury: Wieluńskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Umowa pomiędzy Gminą Wieluń a firmą DORBUD Janusz Czyż z Krzeczowa na realizację największej tegorocznej inwestycji drogowej - budowę ulicy Ciepłowniczej została podpisana. Ruszyły też pierwsze prace drogowe.

Gmina Wieluń realizuje programy sprzyjające zarówno rodzinom jak i seniorom.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny