Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 1 776 790,41 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Całkowita wartość projektu planowana do poniesienia wynosi 2 571 120,25 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych na terenie Ziemi Wieluńskiej oraz województwa łódzkiego poprzez remont zespołu dworsko-parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Gmina Wieluń wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje poniższe projekty:

Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 3 256 381,45 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Celem projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wieluń. Planowana wartość zadania: 4 217 744,61 zł.

Gmina Wieluń w 2017 roku pozyskała szereg środków ze źródeł  zewnętrznych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny