Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Lasy Państwowe pod nazwą „Klasa z drewna” i otrzymała dofianasowanie w kwocie 78 195,12 złotych.

W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu ekopracownię. Całkowity koszt projektu wyniósł 80 499,00  złw tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi - 59 999,00 zł.

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w sołectwie Dąbrowa zorganizowany został turniej szachowy, który przyciągnął mieszkańców nie tylko gminy Wieluń, ale także różnych części Polski.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny