W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu punkt dydaktyczny.
Całkowity koszt projektu wyniósł 60 150,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi - 50 000,00 zł.
Głównym celem projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu” było stworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki i jej optymalne wykorzystanie na potrzeby funkcji dydaktycznych w edukacji.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny