IV Powiatowy Konkursu o Wieluniu pod patronatem Burmistrza Wielunia rozstrzygnięty. Podczas tegorocznej edycji uczniowie mieli okazję sprawdzić się w zmaganiach kaligraficznych pod hasłem "Piórem o Wieluniu".

Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie oraz Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Sieńcu.

Rada Miejska w Wieluniu po pięciu latach zakończyła swoją kadencję. Decyzją wyborców spośród dotychczasowych 21 radnych, pięciu ponownie uzyskało mandat do ponownego sprawowania funkcji radnego. 

W 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej wieluńscy samorządowcy z Burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą na czele, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, poczty sztandarowe, nauczyciele, harcerze oraz mieszkańcy oddali hołd pomordowanym w miejscach kaźni narodu polskiego na wschodzie, składając kwiaty i znicze pod obeliskiem upamiętniającym nauczycieli z ziemi wieluńskiej, którzy zginęli w 1940 roku. 

Kilkadziesiąt prac malarskich uczestników kół plastycznych i malarskich działających przy Wieluńskim Domu Kultury zaprezentowane zostało na Dworcu Kulturalnym Wieluń - Dabrowa.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny