Cóż to był za dzień! Jarmark Bożonarodzeniowy Wieluńskie Dzwoneczki lśnił feerią barw, zapachów i dobrej muzyki. Mnogość wystawców, którzy zaprezentowali swoje wyroby kulinarne i rękodzielnicze, zachęcała licznie odwiedzających jarmark do udanych zakupów.

Za sprawą harcerzy z 5. Wieluńskiego Szczepu Harcerskiego „Piątka" w wieluńskim ratuszu płonie Betlejemskie Światło Pokoju.

40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczczono w Wieluniu uroczystą Mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem NSZZ „Solidarność" przy kościele oo. Franciszkanów. 

Przypominamy, że mieszkańcy gminy Wieluń mogą na bieżąco sprawdzać jakość powietrza na jej terenie. Od wczoraj działa dodatkowych 6 czujników jakości powietrza, które zostały zamontowane na obiektach szkolnych.

Inwestycje z zakresu budowy, remontów i przebudowy infrastruktury drogowej czy kanalizacji sanitarnej to priorytet w działaniach podejmowanych przez gminę Wieluń.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny