Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk w dniu wczorajszym odebrała z rąk m. in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza promesę o wartości 100 000 złotych dla gminy Wieluń w ramach programu "Cyfrowa gmina".

W dniu 4 stycznia 2022  r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

W rankingu „Gmina dobra do życia - Wskaźnik jakości życia w gminach w 2021 roku", w kategorii gmin z siedzibą powiatu ziemskiego, gmina Wieluń zajmuje drugie miejsce w województwie łódzkim, za Bełchatowem, ale przed m.in. Sieradzem, Wieruszowem czy Zduńską Wolą.

Poza podstawową działalnością upowszechniania wiedzy i kultury miejska książnica prowadzi szereg działań oświatowych, kulturalnych i informacyjnych.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do spotkań przedświątecznych wypełnionych kolędowaniem, życzeniami i rozmowami.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny