Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów została zaprezentowana najnowsza analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, przygotowana przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na podstawie danych Regionalnych Izb Obrachunkowych według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

Za nami uroczysta Gala podsumowująca I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku” pod patronatem Burmistrza Wielunia.

Kończy się miesiąc kwiecień, będący czasem szerzenia wiedzy na temat autyzmu.

Miniony piątek 22 kwietnia świętowaliśmy Dzień Ziemi, który w obecnych czasach biorąc pod uwagę postępującą degradację naturalnego środowiska, nabiera szczególnego charakteru.

Gmina Wieluń w Programie Kolej +. Urząd Miejski w Wieluniu wspólnymi siłami z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Starostwem Powiatowym w Pajęcznie przeforsował rozszerzenie budowy linii łączącej linię nr 131 (Chorzew) z linią kolejową 181 ( Wieluń) o włączenie miejscowości w okolicach Siemkowic w przebieg trasy, w ramach kolejnego etapu Programu Kolej +.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny