KAMIONIOŁOMY KOWALSKIEGO

Stary, od lat nieczynny, częściowo zarośnięty kamieniołom znajdujący się u zbiegu ulic Częstochowskiej i Polnej jest niezwykle interesującym z geologicznego punku widzenia obiektem. Jego ściana o długości około 250 m. wysokości i kilku metrów stanowi obecnie jedyne na opisywanym terenie odsłonięcie utworów keloweju. Znaczną część profilu stanowią dolnokelowejskie jasnoszare i żółte skały osadowe (gezy), z nieregularnymi przerostami i krzemieni, odciskami amonitów, małżów, jeżowców i fragmentami łodyg liliowców oraz zalegające powyżej szaro-zielone, miejscami brązowe, organodetrytyczne wapienie margliste z licznymi małżami, jeżowcami, amonitami i belemnitami. Na szczególną uwagę zasługuje wyższa część profilu – osady keloweju górnego wykształcone w charakterystyczny sposób. Wskutek znacznie zwolnionego tempa sedymentacji utwory tego wieku, o niewielkiej miąższości zawierające liczną i bogatą faunę, występują w postaci warstw bulastej i stromatolitowej, złożonych z nieregularnie obtoczonych fragmentów wapieni organodetrytycznych, marglistych i margli, z licznymi amonitami, ramienionogami, małżami, ślimakami, belemnitami. W górnej części warstwy stomatolitowej przebiega granica kelowej/Oksford. Profil kończą jasnoszare wapienie i margle z gąbkami, ramienionogami amonitami, Oksfordu dolngo.

 • kk01
 • kk02

PIASKI ŻELAZISTE W OLEWINIE

W Olewinie znajduje się wzgórze zbudowane z najstarszych odsłaniających się na opisywanym terenie skał jurajskich. Ich obecność w tym miejscu na powierzchni terenu jest wynikiem silnego zaangażowanie tektonicznego tego rejonu. Są to piaski i piaskowce żelaziste reprezentujące warstwy kościeliskie bajoru dolnego, charakterystycznej barwie- od ohrowo-żółtej do wiśniowobrunatnej. Odsłaniają się w kilku odkrywkach rozcinających wzgórze a ich profil został ponadto rozpoznany w licznych wierceniach studziennych w rejonie Wielunia. Piaskowce te stanowią istotny poziom wodonośny, nawiercany do głębokości około 400m. Kamieniołom zlokalizowany poniżej szczytu wzgórza na jego południowo- zachodnim zboczu, został objęty ochroną prawną. Jest to stanowisko dokumentacyjne-ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsce występowania warstw kościeliskich. Nieczynne dziś kamieniołomy były eksploatowane w latach międzywojennych , a następnie w drugiej połowie XX w. Odporne na wietrzenie piaskowce stanowiły cenny budulec już kilka wieków wcześniej, posłużyły m.in. do budowy kościoła parafialnego p.w św. Wojciecha BM w Rudzie.

 • olewin01
 • olewin02
 • olewin03

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Okólna 7
98-300 Wieluń
tel. 43 843 43 22, 43 843 12 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://bip-mgops.um.wielun.pl
Kierownik: Katarzyna Tasarz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych
ul. POW 14
98-300 Wieluń
tel. 43 886 02 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
tel. 43 843 78 80
fax 43 843 78 80
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://bip-zopow.um.wielun.pl
Dyrektor: Andrzej Dąbrowski

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu
ul. Romualda Traugutta 40
98-300 Wieluń
tel. 43 843 09 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sds-wielun.pl
Kierownik: Magdalena Ignasiak

Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 38
tel. 43 840 44 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wosir.org
Kierownik: Jacek Raszewski

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Wieluń są także Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Towarzystwo Przyjaciół Wielunia
ul. Narutowicza 4 (pok. nr 7 - parter)
98-300 Wieluń
tel. 43 886 02 38
http://www.bibliotekapubliczna.wielun.pl/index.php/towarzystwo-przyjaciol-wielunia

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
pl. Kazimierza Wielkiego 2/5 lokal 6
98-300 Wieluń
tel. 43 886 02 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.wtn.wbi.d2.pl

Polski Czerwony Krzyż
ul. Palestrancka 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 37 93

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Os. Wyszyńskiego 41
98-300 Wieluń
tel. 515 095 889
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.psd.wielun.pl

Polski klub UKF – Stowarzyszenie Miłośników Radiowych i Łączności na Falach Ultrakrótkich
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olewin
Olewin 7
98-300 Wieluń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska"
ul. Kilińskiego 23 (w podwórzu)
98-300 Wieluń
tel. 43 886 06 99
tel.kom.: 665 403 777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel. 43 843 79 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami"
ul. Traugutta 40
98-300 Wieluń
tel. 509 023 932 / 502 082 562
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie "Poplon" w Wieluniu
ul. Śląska 23a
98-300 Wieluń
tel. 730 742 208
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”
ul. Graniczna 51, 98-300 Wieluń
biuro: ul. Joanny Żubr 12, 98-300 Wieluń
tel. 605 241 026
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.widoczny-bezpieczny.pl

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych
98-300 Wieluń
ul. Moniuszki 8
tel/fax 43 8436239, kom.693 830 857
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: http://www.mediatorzycywilni.pl

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko-Powiatowy
os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41
(przy Spółdzielczym Domu Kultury)
98-300 Wieluń
tel. 515 095 889
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.psd.wielun.pl

EWE energia sp. z o.o.wielun

ul. Wojska Polskiego 2
98-300 Wieluń
Infolinia: 123 800 000
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ewe.pl

Pogotowie Gazowe: 800 111 992

EWE to firma z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku, która oferuje kompleksowe rozwiązania energetyczne – dostawy gazu ziemnego i zielonej energii elektrycznej, a także doradztwo w zakresie ich optymalnego użytkowania oraz odkup nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej. EWE zajmuje się także budową i eksploatacją kotłowni na gaz ziemny oraz zastosowaniem kogeneracji gazowej. Firma posiada własne sieci gazowe na terenie 6 województw, poprzez które dostarcza gaz ziemny dla domów i firm – zarówno do celów grzewczych jak i produkcyjnych.

Jedyna zachowana do dziś brama miejska. Zbudowana w XIV w. u wylotu traktu do Krakowa i w kierunku pobliskiej wsi Ruda, stąd druga nazwa - Brama Rudzka. W 2. poł. XV lub w XVI w. bramę nadbudowano o jedną kondygnację. W 1587 r. przy okazji modernizacji fortyfikacji przeprowadzono jej remont, a w 1591 r. przebudowę. W latach późniejszych niszczona podczas potopu szwedzkiego i wojny północnej, popadała w ruinę.
Brama zbudowana została na planie kwadratu, nadbudowana dwiema ośmiobocznymi kondygnacjami, przy czym ta wyższa jest węższa. Pierwsza ośmioboczna kondygnacja, zwieńczona gzymsami i rzędem arkadowych blend posiada osiem rozglifionych okienek. Od wschodu wzmocniona jest potężnymi skarpami.
Budowla szczęśliwie nie podzieliła losu pozostałych bram miejskich i przetrwała do naszych czasów, gdyż na początku XIX w. rozebrano ratusz miejski, zaś nową budowlę postanowiono dobudować do Bramy Krakowskiej wykorzystując ją jako wieżę ratuszową. Zamiar ten zrealizowano w 1842 r. z inicjatywy komisarza obwodu wieluńskiego Fryderyka Augusta Goleńskiego budując późnoklasycystyczny ratusz według projektu Henryka Marconiego i Piotra Wetzlicha, którego wykonawstwo powierzono Franciszkowi Adamkowi. Jest to piętrowy budynek na rzucie prostokąta, kondygnacje rozdziela gzyms kordonowy, ściany wieńczy charakterystyczny klasycystyczny gzyms z ząbkowaniem. Fasada pierwszego piętra zdobiona jest boniowaniem. Oznaczało to jednocześnie zamknięcie przejazdu przez bramę. Do wybuchu I wojny światowej w części pomieszczeń ratusza znajdowało się więzienie.
W okresie międzywojennym trębacze grali z wieży ratuszowej hejnał miejski, początkowo była nim Rota, później obok niej była grana pieśń religijna Wszystkie nasze dzienne sprawy. 1 września 1939 r. ratusz był jednym z celów ataku niemieckiego lotnictwa, szczęśliwie zrzucona bomba przebiwszy dach zaczepiła się o więźbę dachową i nie eksplodowała. Podczas okupacji oprócz władz miasta miał tu swoją siedzibę posterunek hitlerowskiej żandarmerii, a w wyższych kondygnacjach wieży mieścił się areszt śledczy (Polizeigefaengnis). Na wieży w 1940 r. umieszczono zegar ze zburzonego kościoła farnego.
Po wojnie ratusz stał się siedzibą Miejskiej Rady Narodowej. W l. 1956-62 powrócono do tradycji odgrywania Roty, od 1975 r. odgrywany jest nowy hejnał wieluński oparty na motywach melodii ludowej z ziemi wieluńskiej. W l. 60-tych postawiono poddać ratusz z wieżą (podobnie jak i inne wieluńskie zabytki) pracom konserwatorskim. Niestety, w czasie tych prac w nocy z 18 na 19 marca 1965 r. runęła górna cześć wieży. Została ona zrekonstruowana od podstaw w l. 1969-75, częściowo z kamienia wapiennego, częściowo z cegły. W czasie prac konserwatorskich odsłonięto gotycki ostrołukowy portal nad wjazdem, również zrekonstruowany. Dziś ratusz pełni dalej swoją funkcję.
Dodać należy, iż prawdopodobnie to właśnie Brama Krakowska znajduje się w herbie Wielunia, stanowiąc tym samym symbol miasta.

 • DSC03266
 • ratusz_01
 • ratusz_02
 • ratusz_03
 • ratusz_04
 • ratusz_05

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny